Bel ons op: +31 (0)55 - 522 5553

kinderfysio-apeldoorn.nl

Kinderfysio-Apeldoorn® is onderdeel van FysioNU Apeldoorn en is uniek omdat er meerdere kinderfysiotherapeuten samenwerken “onder één dak”.

Elke patiënt verdient de beste zorg. Hiervan zijn we ons elke dag bewust en we zetten ons daarom met professionaliteit en passie in om op zoek te gaan naar de beste en snelste oplossing voor de hulpvraag van uw kind.

Ons kinderfysiotherapeutisch team wordt gevormd door ervaren kinderfysiotherapeuten (ook op master niveau) die ieder hun specialiteit hebben.

  • De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden.
Kinderen van alle leeftijden zijn welkom en we hebben een specialist in huis voor de specifieke problematiek van uw kind. Met de specialisten van (academische) ziekenhuizen, andere zorgverleners en instanties werken we nauw samen.
Onze kinder-bekkenfysiotherapeut Lisette de Kroon-Mentink participeert in de plas- en poeppoli van het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn.: link
Als het van toegevoegde waarde is werken onze kinderfysiotherapeuten samen met de (sport)fysiotherapeuten of manueel therapeuten binnen ons team. Voor meer informatie: link
                                 
  • Kinderen: sport, blessures en orthopedie
De specifieke aanpak binnen FysioNU voor kinderen met orthopedische en sportgerelateerde klachten en blessures:
een specialistische en persoonlijke aanpak gericht op het verhelpen van de klacht en het weer kunnen bewegen en sporten op een zo hoog mogelijk niveau. In eerste instantie wordt uw kind door een kinderfysiotherapeut gezien omdat veel klachten kindspecifiek zijn. Vaak is er daarna een behandeltraject met onderlinge samenwerking van kinder- en sportfysiotherapeut, zo nodig inzet van de manueel therapeut en overleg met de verwijzers. Het laatste traject om te komen tot (top)sport niveau wordt vaak verzorgd door de (sport)fysiotherapeut.
Meer info: link
                            
  • Meervoudig gehandicapte kinderen
Binnen ons kinderfysiotherapeutisch team hebben we specifieke kennis en ervaring voor het behandelen en omgaan met kinderen met zowel lichamelijke als geestelijke beperkingen.
                              

Ons kinderfysiotherapeutische team:
* Lisette de Kroon-Mentink (tevens kinderbekkenfysiotherapeut)
* Janneke Vogelzang- Bosch
* Ingrid Leemkuil- van Zijverden
* Monica Keuning
* Maaike Hupkens (kinderfysiotherapeut i.o)

Kinderfysio-Apeldoorn®
Ordenplein 32 (correspondentie adres)
T: 055-5225553
E: info@fysionu.nl
W: www.fysionu.nl

Vergoeding:Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering.

De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd.

Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.